Ieder mens heeft zo z'n persoonlijke overtuigingen; ik vorm daarop geen uitzondering. Mijn overtuiging is:
'Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling en neemt daarin zijn eigen weg en tempo.'
 
 
Overtuiging als uitgangspunt voor mijn visie....
Deze overtuiging breng ik in praktijk door de uitspraak van Bateson na te leven; 'Wisdom comes from sitting together, discussing differences whitout the intent to change them'.
Volgens mijn visie zijn mensen voortdurend aan het veranderen, voelen zij de behoefte om zich te verbinden met anderen, met zichzelf, met organisaties, met hun passies. Ik beschouw de verbinding met de ander  als de werking van een spiegel. In de ander herkennen wij ons eigen gedrag en krijgen wij handreikingen voor verandering en verbinding.
 
Mijn missie
Ik zie het daarom als mijn missie om de cliënt bewust te maken van zijn ontwikkelingspotentieel vanuit de ogen van de ander, zodat hij zelf actief invloed kan uitoefenen op zijn eigen veranderingswensen in verbinding met die ander. In volle aanwezigheid, vrij van oordeel over zichzelf en de ander, door waar te nemen wat er is. Niets meer, niets minder.
Ik zie het als mijn taak om in de begeleiding mensen de ruimte te bieden hun eigen ontwikkelingspad te vinden naar een harmonieus bestaan waarin zij zich verbonden voelen met dat wat hen werkelijk raakt.