Ieder mens heeft zo z'n persoonlijke overtuigingen; ik vorm daarop geen uitzondering. Mijn overtuiging is:
'Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling en neemt daarin zijn eigen weg en tempo.'
 
 
Overtuiging als uitgangspunt voor mijn visie....
Deze overtuiging, met respect voor ieders eigen weg en tempo, breng ik in praktijk door de uitspraak van Bateson na te leven; 'Wisdom comes from sitting together, discussing differences whitout the intent to change them'.
Ik ga ervan uit dat mensen voortdurend in beweging zijn, onderweg naar datgene wat hun het beste past. Onderweg verbinden ze zich met anderen, met zichzelf, met organisaties, met hun passies. Ik beschouw de verbinding met de ander als de werking van een spiegel; door de ogen van de ander krijgen wij handreikingen voor wie we willen zijn en wat we willen bereiken. 
 
 
Mijn missie
Het leven wordt voortwaarts geleefd, en achterwaarts begrepen. Ik zie het daarom als mijn missie om alle levenswijsheid en alle mogelijkheden die iemand al in zich heeft, te gebruiken om doelgericht te werken aan wat je wil bereiken.